Načítám...
Olejové hospodářství
  Zpět na úvod
2254.jpg

Firma SOMAX PLUS spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější dodavatele v oblasti realizací olejových hospodářství.

Spolupracuje pouze s ověřenými a spolehlivými dodavateli jako PRESSOL, CEMO, JUSTWELL, SAMOA, YAMADA, MECLUBE a PIUSI.

Olejové hospodářství potřebuje většina výrobních zařízení, opravárenských dílen a servisů. Jeho rozsah je rozdílný a musí odpovídat provozním a ekonomickým potřebám provozovatele. Naše nabídka výrobků a příslušenství pro zajištění bezpečného skladování, přepravy a výdeje je rozsáhlá a lze u nás najít řešení pro každou situaci.

Nabízené služby:

Návrhy řešení vyplývající z provozních podmínek zákazníka, nejnovější technologie a v souladu s ČSN EU 650201 a 650202.

  • Technologické projekty vč. podkladů pro stavební řízení.
  • Zajištění stavebního povolení.
  • Zajištění provozních a havarijních plánů.
  • Zajištění profinancování projektu.
  • Vlastní montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
  • Záruční i pozáruční servis a pravidelné servisní prohlídky.

Garantujeme funkčnost nejen dodaného zařízení, ale zároveň i dlouhou životnost a bezpečnost celého navrženého technologického celku dle provozních podmínek, požadavků zákazníků a platných norem.O kvalitě realizovaných zakázek a služeb svědčí vysoký počet spokojených zákazníků.

Obraťte se na nás. Naši vyškolení zaměstnanci Vám rádi pomohou s výběrem optimálního řešení olejového hospodářství ve Vaší firmě. Firma SOMAX PLUS má řešení pro každého.

Vlastní popis olejového hospodářství

V naší nabídce naleznete veškerou potřebnou technologii, které rozdělujeme na:

Skladování provozních kapalin:

Nabídka obsahuje veškeré vybavení skladů provozních kapalin jako jednoplášťové a dvouplášťové nádrže a kontejnery určené pro skladování, kontejnery ADR určené pro přepravu, technologie pro stáčení a odčerpávání provozních kapalin nebo použitých kapalin, záchytné vany pro jednoplášťové obaly a kontejnery, skladovací regály.

Čerpací technika:

Nabídka obsahuje široký sortiment elektrických, pneumatických, ručních čerpadel a příslušenství, která jsou specifikována dle provozních podmínek, průtoku, charakteristiky a vlastnostech provozních kapalin a to vždy  s ohledem na vysokou a dlouhodobou funkčnost zařízení.

2254.jpg

Potrubní rozvody

Pro přepravu provozních kapalin ze skladů olejů k výdejním místům nabízíme jednoplášťové a dvouplášťové potrubní rozvody. Nejvíce používaný systém pro přepravu kapalin olejových hospodářství jsou montované jednoplášťové potrubní rozvody určené pro přepravu veškerých kapalin a tuků. Montovaný systém má vysokou spolehlivost a životnost s minimální údržbou. Potrubní rozvody jsou vybaveny tlakovými ventily. S čerpadly a výdejním zařízeními jsou propojeny vysokotlakými pryžovými hadicemi, které jsou odolné požadovanému mechanickému a tlakovému zatížení.

2254.jpg

Výdejní zařízení

Nabídka výdejního zařízení obsahuje širokou nabídku pro různé typy aplikací, jako výdejní stojany, výdejní bary, navíječe tlakových hadic, výdejní pistole, výdejní ventily, úkapové vaničky, držáky výdejních pistolí, energetické totemy atd. Veškeré zařízení zvláště výdejní stojany splňují vysoké nároky na design, funkčnost a bezpečnost.

Sběr použitého oleje

Důležitou roly v olejovém hospodářství hraje i technologie sběru použitých olejů. Patří mezi ně odsávací sestavy z montážních jam, odsávací a vypouštěcí nádoby, přečerpávací automaty, výpustné vany, atd.

2254.jpg

Měřící a monitorovací technika

Pro správnou kontrolu vydaného množství provozních kapalin nabízíme průtokoměry dodávané vč. odborného seřízení průtoku pro interní i externí výdej vč. zajištění metrologického ověření.
Dále nabízíme monitorovací zařízení, která umožňují přesnější evidenci veškerých odběrů a lidí, druhu a množství vydané kapaliny přímo na konkrétní zařízení nebo zakázku a čas výdeje. Monitorovací zařízení zabraňuje nepovoleným výdejům, čímž snižuje náklady.

2254.jpg

Zabezpečovací technika

Zabezpečovací technika zabraňuje vzniku nebo rozšíření úniku provozních kapalin a informuje o případném nebezpečí. Patří mezi ně snímače maximálních a provozních hladin v nádržích, snímače úniků kapalin, dále snímače těsnosti mezipláště nádrží a dvouplášťového potrubí, snímače stavu hladiny v nádržích atd.

2155.png

Filtrační zařízení

Pro zajištění požadované kvality a čistoty provozní kapaliny nabízíme různé typy filtrů a odlučovačů kondenzátu. Filtrační jednotky jsou navrhovány dle provozního tlaku, požadovaného průtoku a potřebné čistoty kapaliny od 5 MIC.

2254.jpg

Technika pro likvidaci úniků kapalin

Pro případ, že nám nějaká provozní kapalina unikne a potřebujeme ji rychle odstranit, nabízíme havarijní soupravy, které jsou vybaveny základními pomůckami pro odstranění vzniklých úniků. V nabídce jsou dále široký výběr vybavení pro likvidaci úniků jako sorbenty, textilní sorpční utěrky a polštáře, atd.

2254.jpg

Manipulační technika

Pro přepravu obalů a kontejnerů ve skladu provozních kapalin a provozech nabízíme přepravní a manipulační vozíky a paletové vozíky, umožňující pohodlnou a bezpečnou manipulaci a přepravu.